.

N.4308/2014
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ Α'251/24.11.2014

Τελευταία Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

Δείτε τη Λογιστική Οδηγία εδώ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΓΛΣ
Δίνεται πίνακας ο οποίος είχε κατατεθεί στο σχέδιο νόμου αλλά δεν βρίσκεται στο τελικό νόμο.
Για να το δείτε πατήστε εδώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία

Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης

Άρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου

Άρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Άρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις

Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

Άρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης

Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης

Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

Άρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή

Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41

Άρθρο 42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 43

Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ