Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/1 - 16/01/2013

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2012.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α54176/5226/28-12-12 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές των Χριστουγέννων 2012 στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2012.

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ