Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ70/164 - 11/12/2012

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής συντάξεων για τις οποίες δεν έγινε καταγραφή φυσικής παρουσίας των δικαιούχων μέχρι τις 26.11.2012.

 

Σας γνωρίζουμε ότι η καταγραφή φυσικής παρουσίας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠ-ΟΤΕ έληξε στις 26/11/2012. Οι συντάξεις για τις οποίες δεν έγινε καταγραφή φυσικής παρουσίας των δικαιούχων στα υποκαταστήματα έως και τις 26/11/2012 θα ανασταλούν από τον μήνα 1/2013.

Για όλες αυτές τις συντάξεις θα εκτυπωθούν καταστάσεις από την Η.ΔΙ.Κ.Α. για κάθε υποκατάστημα, θα φέρουν δε κωδικό αναστολής 17 και ημερομηνία έναρξης αναστολής την 1/1/2013. Στις ανωτέρω καταστάσεις θα αναφέρονται και τυχόν μελλοντικές λήξεις που αφορούν τις συντάξεις αυτές. Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την επαναφορά της σύνταξης με Δ.Α.Μ. (κωδικός επαναφοράς 37), κατά την τακτοποίηση της οποίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και η μελλοντική λήξη στον κωδικό 8811, εφόσον υπάρχει.

Η οθόνη της καταγραφής φυσικής παρουσίας μέσω ΟΠΣ θα παραμείνει ενεργή μόνο για την πληρωμή των συντάξεων που αφορούν τους μήνες 11/2012-12/2012.

Από την ίδια οθόνη θα μπορεί να εκδίδεται και ένταλμα για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων 2012 για τις συντάξεις που έχουν ανασταλεί από 1/1/2013, εφ’ όσον υφίσταται δικαίωμα χορήγησης Δώρου Χριστουγέννων 2012. Δυνατότητα έκδοσης εντολής πληρωμής για το Δώρο Χριστουγέννων θα υπάρχει από την ημερομηνία πίστωσής του και μετά, δηλαδή από 14/12/2012 και μετά. Σχετικές καταστάσεις θα σταλούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. σε κάθε υποκατάστημα.

Η επαναφορά των συντάξεων του ΤΑΠ-ΟΤΕ που είχαν ανασταλεί λόγω μη καταγραφής φυσικής παρουσίας, μπορεί να γίνει μόνο από το Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΟΤΕ.

Η οθόνη της καταγραφής φυσικής παρουσίας ΤΑΠΟΤΕ θα παραμείνει ανοιχτή για την πληρωμή των συντάξεων μηνών 11/2012-12/2012. Το Δώρο Χριστουγέννων θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά της σύνταξης, μετά την επαναφορά της.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ