Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ32/58 - 11/12/2012

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή την ψήφιση των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση ασφαλισμένων στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα κέντρα πληροφόρησης «Ίριδα» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε πολλές περιπτώσεις κατόπιν υπόδειξης των κατά τόπο αρμόδιων υπηρεσιών απονομών συντάξεων, ακόμα και της επαρχίας, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα και οι υπηρεσίες της Διοίκησης να κατακλύζονται από τους ασφαλισμένους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου. Παράλληλα το προσωπικό της Διεύθυνσής μας καλείται να συνδράμει καθημερινά και στο έργο των ανωτέρω κέντρων πληροφόρησης του Υπουργείου.

Όμως, το έργο της Διοίκησης -στο οποίο περιλαμβάνεται ασφαλώς και η εξυπηρέτηση του κοινού- έχει πρωτίστως επιτελικό και συντονιστικό χαρακτήρα σε πανελλαδικό εύρος και σε μέγιστο επίπεδο ευθύνης, Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά διαρκώς για την πληρέστερη κατά το δυνατόν ενημέρωση των υπηρεσιών σας, με εγκυκλίους, γενικά και ειδικά έγγραφα, καθώς και με τη βοήθεια του ΟΠΣ και της διαδικτυακής πληροφορίας, ώστε να συνδράμει στο απαιτητικό έργο της κοινωνικής ασφάλισης, με το οποίο είναι επιφορτισμένοι όλοι οι υπάλληλοι. Έτσι, έχει εξαντληθεί η ερμηνεία των συνταξιοδοτικών διατάξεων της νομοθεσίας των τελευταίων ετών, ενώ με την εγκύκλιο 72/12 σάς κοινοποιήθηκαν μαζί με ερμηνευτικές οδηγίες οι νέες ρυθμίσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Ν. 4093/2012. Παράλληλα, εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται η αποστολή των εγκυκλίων που αφορούν τις υπόλοιπες συνταξιοδοτικές διατάξεις, για τις οποίες, σε κάθε περίπτωση, έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» οι γενικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Συνεπώς, δεν δικαιολογείται η παραπομπή των ενδιαφερομένων στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα κέντρα πληροφόρησης «Ίριδα» προς ενημέρωση, διότι, εκτός των άλλων (ταλαιπωρία ασφαλισμένων), η άρνηση εξυπηρέτησής τους συνιστά ελεγχόμενο πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 του Υπαλληλικού Κώδικα). Όμως, σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί, μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες συντάξεων της Διοίκησης, είτε τηλεφωνικώς, μέσω προϊσταμένων, είτε εγγράφως (και με FAX), μέσω διευθυντή, αφού προηγουμένως έχει εξαντληθεί η μελέτη των σχετικών οδηγιών (Γ.Ε. Γ32/οικ.17/13.7.2006).

Οι διευθυντές των Υποκαταστημάτων των κατά τόπο αρμόδιων υπηρεσιών απονομών συντάξεων θα πρέπει να αναθέσουν σε έμπειρους υπαλλήλους εκ περιτροπής την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά το ωράριο συναλλαγής, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η διεκπεραίωση των υπόλοιπων εργασιών. Με το ίδιο σκεπτικό, ευνόητο είναι ότι και στις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να παρέχονται στους συνταξιούχους οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές στο ποσό της σύνταξής τους.

Έχουμε όλοι την υποχρέωση και το υπηρεσιακό καθήκον, καθένας από τη θέση από την οποία καλούμαστε να υπηρετούμε τους πολίτες, περισσότερο τώρα, που αγωνιούν για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους, να επιδεικνύουμε αναμφισβήτητη αξιοπιστία και να κερδίζουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη τους.

Με ευθύνη των διευθυντών, θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου με υπογραφή.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ