Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 74 - 03/12/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου.

Σχετικό το με αρ. πρωτ. 27206/15.11.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑ

 

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.3996/2011, με το οποίο ρυθμίστηκε το θέμα της αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στο τ.ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ) του απασχολούμενου συνταξιούχου και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.

 

Συνημμένο το με αρ. πρωτ. 27206/15.11.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ