Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/19 - 30/11/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012.

Λόγω της πανελλαδικής στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων, που λήγει στις 30/11/2012 για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων ), παρατείνεται μέχρι 3/12/2012.

 

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες, καθώς και των αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ