Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/69 - 26/09/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου διενέργειας της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έτους 2012.

Σχετικό: Το με Σ00/33/28.6.2012 Γ.Ε.

 

Πατήστε εδώ:  Οδηγίες συστήματος καταγραφής

 

Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Διοίκηση του Ιδρύματος αποφάσισε την παράταση του χρόνου διενέργειας της καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων έτους 2012, έως και την Παρασκευή 5.10.2012.

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Επομένως, οι συνταξιούχοι που έως και τις 5.10.2012 δεν προβούν σε καταγραφή της φυσικής τους παρουσίας στα πιστωτικά ιδρύματα αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον Οκτώβριο του 2012 δεν θα λαμβάνουν πλέον τη σύνταξή τους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες, Ε.Λ.Τ.Α.). Στις περιπτώσεις αυτές για την επαναχορήγηση της σύνταξης τίθεται προϋπόθεση η καταγραφή της φυσικής τους παρουσίας από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Σχετικό δελτίο τύπου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ