Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/2 - 12/09/2012 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση αρμοδιότητας στους Δ/ντες των τοπικών υποκ/των απονομής συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Παρέχονται διευκρινίσεις.

ΣΧΕΤ : Οι 53/2011, 48/2012 και 7/2012 Εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας.

 

Όπως είναι γνωστό, με την 48/2012 Εγκύκλιό μας, τροποποιήθηκαν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την 53/2011 Εγκύκλιο και ορίστηκε, ότι, αρμόδιοι για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό όταν το αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, είναι οι Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα της ημερομηνίας υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος (πριν την 1/9/2011).
 
Σε εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, που αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση υπηρεσιών και την ταχύτερη απονομή της σύνταξης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αθηνών (Υποδιεύθυνση Μητρώου-Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης , Μ. Αλεξάνδρου 47) προχωρεί ήδη στην διαβίβαση περιπτώσεων που εκκρεμούν και πριν την 1/1/2012, προς τα αρμόδια, λόγω του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, Υποκαταστήματα, προκειμένου αυτά να προβούν στην παροχή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 53/2011 Εγκύκλιό μας.
 
Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να υλοποιηθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση των περιπτώσεων που εκκρεμούν, εφιστούμε την προσοχή στα Υποκαταστήματα προς τα οποία θα διαβιβαστούν οι περιπτώσεις, να προβούν στην εξέταση και διεκπεραίωση των περιπτώσεων αυτών άμεσα και κατά χρονική προτεραιότητα, αναλόγως του πρωτοκόλλου εισερχομένων των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών.
 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ