Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ31/145 - 23/07/2012

ΘΕΜΑ: Νέο έντυπο αίτησης για εξέταση από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α..

Στα πλαίσια των ενεργειών μας για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σχεδίασε νέο έντυπο αίτησης Αξιολόγησης Αναπηρίας το οποίο από 10/7/2012 διατίθεται στους ενδιαφερομένους από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α, καθώς και μέσω της Ιστοσελίδας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

 

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της από τους ενδιαφερομένους τους οποίους θα πρέπει να διευκολύνετε εφόσον ζητούν διευκρινήσεις, καθώς και πίνακες κατηγορίας αιτημάτων και σημείων υποβολής της.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

 

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

 

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ