Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52 - 09/07/2012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ΑΕΠ 2011-2012.

Σχετ.: εγκύκλιο 60/10

 

Όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το αριθμ. πρωτ. Φ11221/5069/367/6.3.2012 έγγραφό του, το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 μέσο μηνιαίο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2556/1997 παρέμεινε για το έτος 2011 σε 693,35€ και εξακολουθεί να παραμένει σε αυτό το ποσό (μέχρι σήμερα) για το 2012.

 

Το ανωτέρω ποσό, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2556/1997, συμπίπτει με το μέσο μηνιαίο κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ν.2084/92 για το έτος 2011 και (μέχρι σήμερα) για το 2012.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ