Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/4 - 28/06/2012

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2012.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 24852/2127/6-6-12 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις γιορτές του Πάσχα 2012 στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

 

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2012.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ