Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 51 - 02/07/2012

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή Υποκαταστημάτων στην αρμοδιότητα του Α Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. Φ.80000/8052/657/14.6.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/15-6-2012), με την οποία υπάγονται:

 

1. Το Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

2. Το Υποκατάστημα ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και κλάδων, ΤΣΠ–ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ και

 

3. Το Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ, στην αρμοδιότητα του Α΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Για ενημέρωση και εφαρμογή.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ