Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/οικ./31 - 08/06/2012

ΘΕΜΑ: Απαραίτητα στοιχεία λογαριασμού πιστωτικών ιδρυμάτων στον οποίο πιστώνονται συνταξιοδοτικές παροχές.

Με αφορμή το γεγονός ότι από ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τη διαδικασία πληρωμής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίες καταβάλλονται σε ασφαλισμένους του Ιδρύματος, έχει αντικατασταθεί το βιβλιάριο λογαριασμού με κάρτα κατά το άνοιγμα λογαριασμού, σας επισημαίνουμε ότι θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες σας και τα δύο αυτά παρασταστικά, εφ’ όσον αναφέρουν, αφ’ ενός, το όνομα του συνταξιούχου στο πεδίο του δικαιούχου του λογαριασμού (πρώτο όνομα) και, αφ’ ετέρου, το ΙΒΑΝ.

 

Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται κάποιο από αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σε βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία είναι απαραίτητο να ζητείται και να προσκομίζεται από τους συνταξιούχους τόσο κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών με την αίτηση συνταξιοδότησης όσο και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο πιστώνονται οι συνταξιοδοτικές παροχές.

 

Ανάλογη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται και στην περίπτωση που κατά το άνοιγμα του λογαριασμού το πιστωτικό ίδρυμα δεν προμηθεύει τους συνταξιούχους με κάποιο παραστατικό.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ