Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 41 - 16/05/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με τις μειώσεις συντάξεων αυτού από 1/1/2012 κατ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012.

Σχετικό το με αρ. πρωτ. 8449/15.5.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑΜ

 

Σας κοινοποιούμε, προς γνώση και εφαρμογή, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΜ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες για την μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ από 1/1/2012, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012, διατάξεις που ως γνωστόν σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 34/12 εγκύκλιο του Τμήματος Κύριας Σύνταξης της Διεύθυνσής μας και ως εκ τούτου παραλείπουμε την επανακοινοποίησή τους.

 

Επ΄ ευκαιρία δε συμπληρώνοντας την εγκύκλιο 31/12 εγκύκλιό μας, περί της περιελθούσης στις Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ αρμοδιότητας προς παροχή οδηγιών επί θεμάτων παροχών συντάξεων, σας τονίζουμε ότι όταν πρόκειται να υποβληθεί από τις Υπηρεσίες Απονομών ή Πληρωμών Συντάξεων ερώτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΤΕΑΜ αν απαιτηθεί να συνυποβληθούν και στοιχεία, τούτα θα συνυποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα και δεν θα αποστέλλεται ο πρωτότυπος συνταξιοδοτικός φάκελος [που ως γνωστόν είναι ενιαίος με του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ].

Συνοδευτικά το με αρ. πρωτ. 8449/15.5.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑΜ

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ