Αγαπητοί αναγνώστες,

 

 

 

Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που οι λογιστές - φοροτεχνικοί θα κληθούν να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). Δεδομένης της πρωτοφανούς καθυστέρησης του Υπουργείου όσον αφορά στην έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων, τη δημοσιοποίηση των εντύπων, την έκδοση οδηγιών συμπλήρωσης των δηλώσεων και φυσικά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των δηλώσεων, αναμένονται πολλά προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων, τα οποία φυσικά σε μεγάλο βαθμό θα επωμιστεί ο κλάδος μας.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των λογιστών - φοροτεχνικών, η AST books θα παρέχει συνεχή υποστήριξη στους αναγνώστες της μέσω συνεχούς ενημέρωσης σε ειδικό χώρο για τις δηλώσεις, στην ιστοσελίδα μας www.taxpress.gr. Σε αυτό τον χώρο θα αναρτώνται άμεσα οι εγκύκλιοι, οι διευκρινίσεις και οι οδηγίες που θα δημοσιεύονται από το Υπουργείο και θα σχετίζονται με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2014. Επιπλέον, σε αυτό τον χώρο θα δημοσιεύονται άρθρα και λύσεις σε ζητήματα, επεξεργασμένα από την επιστημονική μας ομάδα.

Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να αντισταθμίσουμε σε κάποιο βαθμό τις πρωτοφανείς καθυστερήσεις του Υπουργείου και θα βοηθήσουμε ώστε ο κάθε επαγγελματίας λογιστής να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις αυξημένες υποχρεώσεις του κλάδου μας.

 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!