ΠΟΛ. 1154/14-12-2005

Ανάκληση άδειας καταλληλότητας μοντέλων Φ.Η.Μ.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1113856/1662/0015/ ΠΟΛ. 1144/29-11-2005 - ΦΕΚ 1752 Β΄/14.12.2005 "Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές Φ.Π.Α. - Διαδικασίες προσαρμογής" και την υπ΄ αριθμ. 15Α/3/19.10.2005 απόφαση, της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας και στο εξής απαγορεύεται η παραγωγή, η εισαγωγή, η σφράγιση - θεώρηση καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί μοντέλων Φ.Η.Μ., από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 SHARP ER-A435G ELEPHANT A.E. 15ME 72/5-7-94
2 MCR ER-1000 ELEPHANT A.E. 15ΝΓ 97/18-7-95
3 PRIMA 50 M.R.S. ELECTRONICS Ε.Π.Ε. 15ΓΝ 145/1-7-97
4 EUROPLUS CR 770 INTERSYS A.E. 15ΕΠ 95/11-7-95
5 HUGIN ITALIANA 2100 G INTERSYS A.E. 15EX 156/18-11-97
6 CP 216F-T Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 15ΠΒ 98/19-9-95
7 SUPERSTAR 1 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 15ΒΣ 122/24-7-05
8 SUPERSTAR 1 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 15ΒΓ 184/16-11-99
9 SUPERSTAR 1 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 15ΒΑ 183/16-11-99
10 STAR FISCAL SP300 INFOQUEST A.E.B.E 15ΦΚ 120/18-6-96
11 OMRON RS39TFR INFOQUEST A.E.B.E. 15ΩΑ 236/4-9-2001
12 BMC TH-480 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε. 15ΠΟ 121/18-6-96
13 TOWA ET 5616F ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε. 15ΤΑ 123/7-8-96
14 BMC 3000 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε. 15ΠΕ 158/23-12-97
15 JCM GOLD G-165 GK ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε. 15ΠΧ 222/6-3-01
16 ASTERIAS F-1500 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 15ΔΑ 126/8-10-96
17 ASTERIAS F-2500 T Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 15ΔΤ 133/14-1-97
18 CR 701 INTRAKOM A.E. 15ΙΟ 130/18-12-96
19 OLYTAX ECR 2000 ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 15ΓΗ 161/24-3-98
20 IBM 4614 SUREONE IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 15ΙΖ 169/14-7-98
21 FUJΙTSU G-885 CASA CLIMA A.E. 15ΧΚ 211/14-11-00
22 FUJITSU G-880 CASA CLIMA A.E. 15ΒΦ 218/9-1-01
23 NCR 7453 POS NCR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 15ΝΙ 192/22-2-00
24 NCR 7456 NCR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 15ΝΗ 249/22-7-02
25 CASIO FE-2000 ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΦΕ 70/17-5-1994
26 PROLINE 1000 ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΕΩ 107/20-2-1996
27 CASIO FE-800 ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΕΒ 135/4-2-1997
28 CASIO FE-300T ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΕΘ 136/25-2-1997
29 CASIO FE-400T ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΕΗ 138/21-4-1997
30 CASIO FE-500G ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 15ΕΝ 193/29-2-2000
31 TEC-96 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 15ΔΕ 117/21-5-1996
32 TEC MA-1030 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 15ΤΠ 131/18-12-1996
33 TEC MA-1035 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 15ΑΧ 165/16-6-1998
34 NATIONAL NK-500 TECHNORAN A.E. 15ΔΜ 155/18-11-1997
35 NATIONAL NK-200 GF TECHNORAN A.E. 15ΝΤ 61/7-4-1993
36 ADMATE 555 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 15ΧΦ 128/15-10-1996
37 ADMATE 256 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 15ΦΔ 166/16-6-1998
38 ADMATE 257 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 15ΦΜ 203/12-9-2000
39 ADMATE 257E ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 15ΦΧ 204/12-9-2000
40 EURO FISCAL 2000 ALTEC A.B.E.E. 15ΑΘ 217/12-12-2000
41 DATAPROCESS DSA50 ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. 15ΑΠ 67/26-4-1994
42 DATAPROCESS DSA10 0 ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. 15ΠΑ 99/3-10-1995
43 SFERA ATENA PLUS Σ. ΤΣΟΓΙΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 15ΜΓ 157 9-12-1997
44 PV-2000 ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε. 15ΒΙ 185/7-12-1999
45 VV-2000 ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε. 15ΒΘ 186/14-12-1999

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ