.

N. 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμί σεις στις εργασιακές σχέσεις
ΦΕΚ Α'115/15.7.2010

Πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση με το νόμο 4387/2016, ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρθρο 1. Εγγυήσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Αρθρο 2. Βασική σύνταξη
Αρθρο 3. Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής
Αρθρο 4. Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 1.1.2011
Αρθρο 5. Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αρθρο 6. Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
Αρθρο 7. Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Αρθρο 8. Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993
Αρθρο 9. Προϋπάρχουσα αναπηρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρθρο 10. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Αρθρο 11. Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
Αρθρο 12. Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
Αρθρο 13. Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Αρθρο 14. Συνταξιοδότηση θυγατέρων
Αρθρο 15. Επικουρικές Συντάξεις
Αρθρο 16. Απασχόληση συνταξιούχων
Αρθρο 17. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Αρθρο 18. Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993
Αρθρο 19. Ρυθμίσεις ΟΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αρθρο 20. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
Αρθρο 21. Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ
Αρθρο 22. Ασφάλιση στον ΟΓΑ
Αρθρο 23. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος
Αρθρο 24. Κυρώσεις
Αρθρο 25. Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών
Αρθρο 26. Προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Αρθρο 27. Εντάξεις στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Αρθρο 28. Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Αρθρο 29. Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Αρθρο 30. Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας
Αρθρο 31. Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας
Αρθρο 32. Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
Αρθρο 33. Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
Αρθρο 34. Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
Αρθρο 35. Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων
Αρθρο 36. Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 37. Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Αρθρο 38. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Αρθρο 39. Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών - ασφαλιστικών παροχών
Αρθρο 40. Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Αρθρο 41. Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 42. Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
Αρθρο 43. Οικοδομοτεχνικά έργα
Αρθρο 44. Οικονομικά και οργανωτικά θέματα
Αρθρο 45. Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια
Αρθρο 46. Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
Αρθρο 47. Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
Αρθρο 48. Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Αρθρο 49. Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων
Αρθρο 50. Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
Αρθρο 51. Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 52. Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο 53. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
Αρθρο 54. Αρμόδια όργανα - Αρμοδιότητες
Αρθρο 55. Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
Αρθρο 56. Υποβολή αίτησης - Λοιπά δικαιολογητικά
Αρθρο 57. Τμηματική εξόφληση της οφειλής
Αρθρο 58. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
Αρθρο 59. Δικαιώματα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 60. Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 61. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Αρθρο 62. Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων
Αρθρο 63. Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 64. Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Αρθρο 65. Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ
Αρθρο 66. Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ
Αρθρο 67. Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
Αρθρο 68. Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών
Αρθρο 69. Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
Αρθρο 70. Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
Αρθρο 71. Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
Αρθρο 72. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ
Αρθρο 73. Μεσολάβηση - Διαιτησία
Αρθρο 74. Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
Αρθρο 75. Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 76. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010