Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/6 - 29/02/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 29/2/2012.

Λόγω της τρίωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΟΤΟΕ για την 29/2/2012, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει την 29/2/2012 παρατείνεται μέχρι την 2/3/2012.

Ομοίως μεταβολές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομ/κών έργων για τις οποίες, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 29/2/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 2/3/2012.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ