Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/5 - 31/1/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κρίθηκε σκόπιμο όπως δοθεί παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων μηνός Δεκεμβρίου 2011, που λήγει στις 31/1/2012. Η προθεσμία καταβολήςπαρατείνεται μέχρι 3/2/2012.

Ομοίως μεταβολές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων για τις οποίες, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 31/1/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 3/2/2012.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ