Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 7 - 19/1/2012

ΘΕΜΑ: Ανάθεση αρμοδιότητας για απονομή συντάξεων, σε Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ασφαλισμένους που υπάγονται σε ασφαλιστικές περιοχές άλλων Υποκαταστημάτων.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 090/16/8.12.2011 (ΦΕΚ 3015/τ.Β΄/30.12.2011) απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία στους Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανατίθεται η αρμοδιότητα να αποφαίνονται σε αιτήματα αναγνώρισης δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας, γήρατος και θανάτου, εκτός από τα αιτήματα των ασφαλισμένων που υπάγονταν στις ασφαλιστικές περιοχές που ήταν ήδη στην αρμοδιότητά τους και για ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή άλλου Τοπικού Υποκαταστήματος, αναλυτικά ως εξής:

α. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Αγίων Αναργύρων και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκ/των Αχαρνών, Ιλίου, Άνω Λιοσίων- Καματερού και Πετρούπολης.

β. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Αλεξάνδρας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκ/των Ζωγράφου και Χολαργού.

γ. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Αμαρουσίου και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκ/των Αγίου Στεφάνου και Κηφισιάς.

δ. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Δάφνης και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκ/τος Βύρωνα.

ε. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Καλλιθέας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκ/των Αμφιθέας και Μοσχάτου.

στ. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Νέας Ιωνίας και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκ/τος Νέου Ηρακλείου.

ζ. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Πατησίων και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκ/τος Γαλατσίου.

η. Στον Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος Περιστερίου και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκ/των Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίου Ιεροθέου.

Η ως άνω ανάθεση της άσκησης αρμοδιοτήτων δεν περιλαμβάνει την αναγνώριση δικαιώματος σε παροχές κλάδου σύνταξης στις εξής περιπτώσεις:

Α. Σε ασφαλισμένους στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. ή διμερών συμβάσεων.

Β. Σε ασφαλισμένους που το δικαίωμά τους κρίνεται με τις διατάξεις των Καταστατικών των ταμείων που συγχωνεύτηκαν ή εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. Σε ασφαλισμένους του κλάδου αυτοτελώς απασχολούμενων που συστάθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.1422/1984 και παραμένει ανενεργός.

Με την παράγραφο 3 της εν λόγω απόφασης καταργείται η άτυπη κατανομή των ασφαλιστικών περιοχών στον τομέα των συντάξεων και οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται εντός των ασφαλιστικών περιοχών των Υποκ/των, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεδομένου ότι η κοινοποιούμενη απόφαση ισχύει από 1/1/2012, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα εξετάζονται από τις υπηρεσίες απονομών συντάξεων των προαναφερόμενων τοπικών υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ευνόητο είναι ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1/1/2012 θα εξεταστούν από το Περιφερειακό Υποκ/μα Συντάξεων.

Με την εγκύκλιο 53/11 της Διεύθυνσης μας άλλαξε η διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης και για τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 1/9/2011 και μετά, αρμόδιοι για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό όταν το αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είναι οι Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με βάση την κοινοποιούμενη απόφαση Διοικητή, με την οποία ανατέθηκε από 1/1/2012 η αρμοδιότητα, στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιφέρειας Αττικής, για απονομή συντάξεων σε ασφαλισμένους που υπάγονται σε ασφαλιστικές περιοχές άλλων Υποκαταστημάτων, σας κοινοποιούμε πίνακα των Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδια για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων τόσο για τους ασφαλισμένους της δικής τους ασφαλιστικής περιοχής, όσο και για τους ασφαλισμένους που ανήκουν σε ασφαλιστική περιοχή άλλου Υποκαταστήματος και παρακαλούμε τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης του πίνακα αποδεκτών, όπως η αλληλογραφία για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 1/1/2012 και μετά, να αποστέλλεται στο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των ασφαλισμένων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ