Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/408 - 19/12/2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος πληρωμής των Παροχών ασθένειας μέσω Τραπεζών.

Σχετ.: εγκύκλιο 11/11 και Γ.Ε. Γ99/202/07-07-2011

Επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στο Ο.Π.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ διαπιστώσαμε ότι, σε πολλά Υποκ/τά μας υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκρεμοτήτων που αφορούν παροχές που πληρώνονται μέσω ΔΙΑΣ επαναλαμβάνουμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί, με τα ανωτέρω σχετικά και σας εφιστούμε την προσοχή για την σωστή τήρησή τους.

1. Είχαμε ζητήσει από τους Δ/ντές των Υποκ/των, στο αρχικό στάδιο να ενισχυθούν τα Τμήματα Παροχών Ασθενείας με υπαλλήλους άλλων Τμημάτων όπως από το Οικονομικό και το Μητρώο, ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στο νέο σύστημα πληρωμής των Παροχών.

2. Αφού ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των προσερχόμενων ασφ/νων, να μην απασχολούνται επιπλέον υπάλληλοι στην παραλαβή των δικαιολογητικών, αλλά να χρησιμοποιούνται στην έκδοση αποφάσεων. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει συντονισμός στις ενέργειες ώστε να μην συγκεντρώνονται πολλές εκκρεμότητες, ούτε οι ασφαλισμένοι να διαμαρτύρονται.

3. Να υπάρχει προτεραιότητα στην έκδοση των αποφάσεων που αφορούν επιδόματα ασθενείας και μητρότητας, δεδομένου ότι πρέπει να ενημερωθούν οι εργοδότες και ο ΟΑΕΔ, και οι αποφάσεις να κοινοποιούνται αμέσως μετά την οριστικοποίηση, ακόμα και πριν την πίστωση των λογαριασμών. Να παρέχεται όμως η δυνατότητα στους ασφ/νους να τις παραλάβουν οι ίδιοι από το Υποκ/μα, εφόσον το επιθυμούν.

4. Οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καταχώρηση των στοιχείων του ασφ/νου και να πιστώνουν τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι πιστώνονται λάθος λογαριασμοί και η διαδικασία της διόρθωσης είναι χρονοβόρα.

5. Μετά την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου, σας έχουμε επισημάνει ότι πρέπει τα δικαιολογητικά της κάθε παροχής να ακυρώνονται και να διαβιβάζονται στο Οικονομικό Τμήμα του Υποκ/τός σας, όπως και πριν την πληρωμή των παροχών μέσω ΔΙΑΣ. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ελέγχεται κατά καιρούς από το Δ/ντή του Υποκ/τος για την αποφυγή διπλοπληρωμής.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών Ασθενείας και Οικονομικού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ