Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 74 - 4/10/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 26 του Ν.4019/11 “Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”.

 

ΣΧΕΤ.: α) τα άρθρα 35 και 48 του Ν.3996/2011
β) εγκύκλιο 55/11

Με την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 26 του Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» αντικαταστάθηκε το εδάφιο 1β της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ τ.170), ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, της επιχείρησης με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1.3.2009 μέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης».

Επισημαίνουμε ότι, η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται για ένα έτος κάθε φορά και φυσικά, μετά από τον έλεγχο της Απασχόλησης των ασφ/νων της παραπάνω επιχείρησης, την προηγούμενη τριετία, που θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εσόδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ