Aρ. πρωτ.: Φ.10035/οικ.21750/804 - 28/9/2011

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» - Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/τ.Α/05.08.2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 56 που αφορούν στην ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών.
   
Επειδή κατά το παρελθόν είχαν προκύψει πολλά ερωτήματα όσον αφορά στην ασφάλιση των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρείται η αποσαφήνιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των προσώπων αυτών.
   
Παρόλο που οι διατάξεις είναι σαφείς θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι σε καμμία περίπτωση δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση και κριτήριο την ιδιότητά τους αυτή. Η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή στον Ο.Α.Ε.Ε. συνδέεται με τις άλλες ιδιότητες-απασχολήσεις-επαγγέλματά τους και ασφαλίζονται στους οργανισμούς αυτούς ανάλογα με τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη δραστηριότητα του μέλους του αγροτικού συνεταιρισμού.
   
Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου στις περιπτώσεις συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α. καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ. που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και το άρθρο 42 του ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων.
   
Επισημαίνουμε επίσης ότι στις περιπτώσεις ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών αγροτικών συνεταιρισμών με προϋποθέσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του κοινοποιούμενου άρθρου, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται, με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή, ατόκως, των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
  

Ο Υπουργός 
Γεώργιος Κουτρουμάνης