Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 71 - 14/9/2011

ΘΕΜΑ: Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ από 1-7-2011.

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (πράξη κατάθεσης 14/16-7-2010), το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη διαμορφώνεται από 1-7-2011 σε 33,57 ευρώ.

Επειδή το ποσό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ΕΤΕΑΜ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το νέο βασικό ποσό σύνταξης, που ως γνωστό αντιστοιχεί στο 9% του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 1-7-2011 ανέρχεται σε 75,53 ευρώ (33,57 x 25 x 9%).

Με βάση το παραπάνω ποσό των 75,53 ευρώ από 1-7-2011 θα υπολογίζονται κατά τα γνωστά οι προσαυξήσεις λόγω ασφαλιστικής κλάσης και χρόνου ασφάλισης.

Τονίζουμε ότι τα ποσά αυτά ισχύουν για απονομές συντάξεων με ημερομηνία έναρξης από 1-7-2011 και όχι για τους ήδη συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (εγκ. 12/91).

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ