Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ07/ΓΕΝ/12 - 29/6/2011

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκύκλιο 41/11.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση ανακαθορισμού των δικαιούμενων ποσών συντάξεων για τον εφεξής χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, τα ποσά που προκύπτουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα - πλην καλοπίστως εισπραχθέντα - δεν αναζητούνται (σχετικό το γενικό έγγραφο Σ81/44/02-10-2006 της Δ/νσης Παροχών).

Ο Υποδιοικητής
Διονύσης Πατσούρης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε.