.

N.3853/2010

ΦΕΚ Α'90/17.6.2010
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

Ο Νόμος 3853/2010 έχει κωδικοποιηθεί με την τελευταία τροποποίηση που έγινε με το νόμο 4262/2014

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας

Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5 Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών

Άρθρο 5A Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Άρθρο 6 Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 7 Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών

Άρθρο 8 Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Άρθρο 9

Άρθρο 10 Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία

Άρθρο 11

Άρθρο 12 Προτυποποιημένα καταστατικά

 

ΜΕΡΟΣ B'

Άρθρο 13 Τροποποίηση του ν. 3419/2005

Άρθρο 14 Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβήτων με την Οδηγία 97/23/ΕΚ «Εξοπλισμοί υπό πίεση»

Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α')

Άρθρο 16 Ορθή μεταφορά Οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με «Ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών» και συμπλήρωση άρθρου 14 του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών»

Άρθρο 17 Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή

Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α'204)

Άρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α'252)

Άρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3816/2010

Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22 Προσδιορισμός διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σχολικού έτους 2010-2011

Άρθρο 23 Εκλογές Επιμελητηρίων

Άρθρο 24 Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010