.

Άρθρο 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ -  Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε -  Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ - Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Επικρατείας