Ερώτηση

88. Καλημέρα! Πριν μερικές ημέρες σας υπέβαλα το πιο κάτω ερώτημα, στο οποίο που απαντήσατε ως κατωτέρω ( Σχετική ερώτηση Νο 77. ). Όμως στην σελ. 33 ( θεμ 81 )  του Βιβλίου ................................... των ...................................... - κάτι που και γω τώρα το διαπίστωσα - αναφέρετε ότι το Βιβλίο Ασθενών καταργείται για τα Διαγνωστικά Κέντρα. Τι ισχύει τελικά κατά την άποψή σας;;;

77. Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο το οποίο μετατρέπεται σε πολυδύναμο ιατρείο ( και τα δυο παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη ) το οποίο λειτουργεί με την μορφή Α.Ε. (μοναδικός μέτοχος της Α.Ε. είναι ιατρός μικροβιολόγος). Συνεχίζει να έχει θεωρημένο βιβλίο καταχώρησης πελατών ( βιβλίο καταχώρησης ασφαλών πληροφοριών ) και συνεχίζει να εκδίδει αθεώρητες Α.Π.Υ. ή πρέπει να εκδίδει Α.Π.Υ. με την χρήση φορολογικού μηχανισμού και να καταργήσει το βιβλίο καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών..???

Απάντηση

Στις διατάξεις του Ν. 4093/2012  διαχωρίζονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, σε αυτούς που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.  Και σε εκείνους που υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών.

Στην μεν κατηγορία των υπόχρεων παροχής ασφαλών πληροφοριών υπάγεται ο εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, όπου θεωρείται, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. ( Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται.)
Ο παραπάνω υπόχρεος συνεχίζει την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ( βιβλίου ασθενών ) , με την μετονομασία πλέον , “ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ”.
Στην δε κατηγορία μη υπόχρεων παροχής πρόσθετων πληροφοριών όπου υπάγεται ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου καταργείται η τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ασθενών.

Από την ερώτηση σας (77) , καταλάβαμε ότι δεν μας ρωτάτε για διαγνωστικό κέντρο, αλλά για πολυδύναμο ιατρείο. Με αυτήν την έννοια θεωρήσαμε και θεωρούμε, ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός διαγνωστικού κέντρου, με ένα ιατρείο.
Περαιτέρω, το υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφο Δ15Α 1054679 ΕΞ 1.4.2013, για το θέμα που μας ρωτάτε, έχει δώσει τις εξής διευκρινήσεις:

“Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα παύουν να τηρούν τα εν λόγω πρόσθετα βιβλία. Ο εκμεταλλευτής όμως κλινικής ή θεραπευτηρίου, όπως και οι γιατροί και οι ιατρικές εταιρείες υποχρεούνται από 1/1/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ να παρέχει, μέχρι την έκδοση του στοιχείου, ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του και όχι για τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013.
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου από 1/1/2013 δεν είναι υπόχρεος παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. Διαγνωστικό κέντρο δε, όπως έχει ερμηνευτεί από την Διοίκηση, θεωρείται η επιχείρηση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) που διαθέτει ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργεί διαφόρων ειδών εξετάσεις και παρέχει πολλαπλές διαγνωστικές υπηρεσίες διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Δεν περιλαμβάνονται τα απλά μικροβιολογικά και ακτινολογικά ιατρεία στην έννοια του διαγνωστικού κέντρου.”

Στην περίπτωση που όπως καταλαβαίνουμε από την επανάληψη του ερωτήματος σας, αναφέρεστε σε διαγνωστικό κέντρο, σαφώς βάσει του παραπάνω εγγράφου, δεν είστε υπόχρεος  παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. Στην περίπτωση όμως που η ερώτηση αφορά “ιατρείο”, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που ένα “ιατρείο”  παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και διαχείρισης ασθενειών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως διαγνωστικό κέντρο.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.