Ερωτήσεις

82. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟΥ ΜΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΚΑΘΩΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΠΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση

Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου αλλά και όλοι οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να εκδίδουν για τις εφημερίδες, τα περιοδικά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1067/18-5-2010.
1) Πωλήσεις τηλεκαρτών, εισιτηρίων, εφημερίδων
α) Στο τηρούμενο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων καταχωρίζεται η αξία των πωλούμενων εφημερίδων και περιοδικών σε ιδιαίτερη στήλη ως «Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου» και σε ιδιαίτερη στήλη η προμήθεια τους - έσοδο, βάσει της λαμβανόμενης εκκαθάρισης (ΠΟΛ 1091/2010).
β) Η προμήθεια - έσοδο θα λαμβάνεται υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, ενώ η καταχώριση των πωλήσεων, που θα γίνεται με το ημερήσιο Ζ της ταμειακής μηχανής θα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.
γ) Σημειώνουμε ότι οι επιχειρήσεις (υποκείμενοι) που μεσολαβούν στη διάθεση των εφημερίδων και περιοδικών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ την παράδοσή τους (ο αναλογών ΦΠΑ αποδίδεται από τις εκδοτικές επιχειρήσεις, άρα κατά την έκδοση των ΑΛΠ, οι εφημερίδες - περιοδικά εντάσσονται σε συντελεστή ΦΠΑ 0%) και κατά συνέπεια οι προμήθειες αυτών δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά επένδυσής τους (ΠΟΛ 1100/2010) και συνεπώς, βάσει του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 8, του άρθρου 19, του Κ.ΦΠΑ, δεν θα συμμετέχουν πλέον στο κλάσμα της  pro-rata.

Σε ότι αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων - εξόδων για τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας εφαρμόζεται ανάλογα η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1056/12-3-2008.”Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών”
4. Περαιτέρω και όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισης στα βιβλία των ως άνω επιτηδευματιών των δαπανών που πραγματοποιούν για την απόκτηση των εν λόγω ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Επιτηδευματίες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. επιχειρήσεις καρτών κινητής τηλεφωνίας)
Οι δαπάνες που πραγματοποιούν (όπως αγορών κενών καρτών και λοιπών εξόδων) συνιστούν για τους εν λόγω επιτηδευματίες δαπάνες για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και καταχωρούνται, όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε οικείο λογαριασμό της Ομάδας 6 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Εννοείται βέβαια ότι αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης υφίστανται αδιάθετα τέτοια ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα μέσα, τότε για το λογαριασμό αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν εγγραφές τακτοποίησης, ούτως ώστε ο λογαριασμός αυτός να εμφανίζει τις δεδουλευμένες σ΄ αυτή τη διαχειριστική χρήση δαπάνες, δηλαδή τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα εν λόγω ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα μέσα τα οποία διατέθηκαν μέσα στη διαχειριστική χρήση.
Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και όταν τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, τις εν λόγω αγορές τις καταχωρείτε ως δαπάνες.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.