Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α42/9 - 8/6/2011

ΘΕΜΑ : «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2011».

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α18068/1711/21-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις γιορτές του Πάσχα 2011, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ