Ερώτηση

66.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΒΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΟΒΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΕΝΗ? ΕΝΑΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ? ΕΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Η ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΦΑΣ. ΡΩΤΑΩ ΑΝ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ, ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ προβλέπεται ότι για το χρόνο έκδοσης των ΑΠΥ, ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται για το χρόνο έκδοσης των τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα:
“Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω είστε υποχρεωμένος να εκδώσετε ΑΠΥ κατά το χρόνο που είναι απαιτητό το μέρος της αμοιβής σας κάτι που συνάγεται από πραγματικά περιστατικά.

Περαιτέρω, για τις σχολές οδηγών προβλέπονται σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Β 1038718 ΕΞ 1.3.2013, του Υπουργείου Οικονομικών, τα εξής:
“ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν παρέχονται θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα ή και τα δύο, μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.”

Η ομάδα της AST BOOKS.