ΠΟΛ.1085/08-06-06

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα 143433/7-4- 2006, 14606/18-5-2006 & 146255/25-5-2006 έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ε.Δ.Ο.Ξ.) ξεκίνησε και για τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Προς διευκόλυνσή σας, υπενθυμίζουμε ότι οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

1) Αρτας 6) Γρεβενών 11) Κοζάνης 2) Αιτωλοακαρνανίας 7) Εύβοιας 12) Ξάνθης 3) Αττικής 8) Θεσσαλονίκης 13) Πέλλας 4) Αχαΐας 9) Καρδίτσας 14) Πρέβεζας 5) Βοιωτίας 10) Κιλκίς 15) Τρικάλων

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις -επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συμμετέχουν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην "Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος" (Ε.Δ.Ο.Ε.) τηλ. 210-6899039  ή στο Διαδίκτυο·(Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr