ΠΟΛ.1092/30-06-06

Υπομνηστικό έγγραφο για τη συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2006.

Σχετ.: ΠΟΛ. 1018/2006, αρ. πρωτ.. 1012273/878/133/Ε0014

Σας επαναδιαβιβάζουμε την 1012273/878/133/E0014 (ΠΟΛ. 1018/2006) εγκύκλιο μας, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νια το Πρόγραμμα Ανταλλαγών FISCALIS 2003/2007, για την περίπτωση που υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον από επιπρόσθετους υπαλλήλους, για συμμετοχή στο εν λόγο πρόγραμμα. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τυχόν αιτήσεις επιπλέον ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, το αργότερο έως 21 Ιουλίου 2005. Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης για το πρόγραμμα είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος των ενδιαφερόμενων καθώς και πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας.