Ερώτηση

50. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ .ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ  ΣΥΝΗΘΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΡΓΟΛΩΝ ,ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ,ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ,ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Η ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ Φ.Τ.Μ Η Ε.Φ.Δ.Σ.Σ ,Η ΟΧΙ;;;ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΣΕ ΜΕ Α.Π.Υ ΚΑΙ Α.Π.Λ ΚΑΙ Τ.Π.Δ.Α ΚΑΙ Τ.Π.Υ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Απάντηση

Όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1004/2013, ισχύουν τα εξής:

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Περαιτέρω με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992, παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης των ΑΛΠ από ΦΤΜ:
...................................................................................
δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου όπως:
Ξυλουργοί,
Σιδηρουργοί,
Υδραυλικοί,
Ηλεκτρολόγοι,
Κτίστες και
Γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες.

Όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από •τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ., διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά η παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά η υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λ.π.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητα τους αυτή. με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών με το Δ15Β 1047047 ΕΞ 14.3.2013 έγγραφό του, διευκρίνισε τα εξής:
“Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα της μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση Α.Λ.Π., μεταξύ άλλων και στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) ξυλουργούς, για τα είδη που κατασκευάζουν και τοποθετούν στους χώρους των πελατών τους, ενώ διευκρινίστηκε ότι για πωλήσεις από την επαγγελματική εγκατάσταση (χωρίς να υπάρχει επί παραδείγματι εγκατάσταση-τοποθέτηση ντουλαπών, κουφωμάτων κ.λπ.) υποχρεούνται σε χρήση Φ.Τ.Μ”.

Εν όψει των ανωτέρω εάν στην περίπτωση σας μπορείτε να εκδίδετε ΑΛΠ με χρήση Φ.Τ.Μ. και για τις κατασκευές σας που τοποθετείτε στους χώρους των πελατών σας, κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται δεδομένου ότι η μη υποχρέωση χρήσης της από τους ξυλουργούς για τον ως άνω λόγο είναι παροχή δυνατότητας κι όχι υποχρέωση.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.