Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ. Σ48/4 - 18/1/2011

ΘΕΜΑ: «Συνταξιούχοι- Δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ 2010 που συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τον 12ο του 2010»

Σχετ.: εγκύκλιο 73/10

Με την εγκύκλιο 73/10 είχαμε επιφυλαχθεί για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του 2010 και συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους τον 12ο του 2010.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων επανερχόμαστε και σας ενημερώνουμε πως δε θα τους χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. του 2010, αλλά θα χορηγηθεί σε αυτούς το Ε.Κ.Α.Σ. του 2011, εφόσον βέβαια θα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του 2011, όπως αυτά θα αναπροσαρμοστούν μετά την υπογραφή της νέας Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με τα όσα αυτή θα ορίζει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ