Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ40/122 - 9/12/2010

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων»

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινών συντάξεων έτους 2011 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, μετά από τη σχετική ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ
03/12/10-05/01/11 21/01/2011 02/2011
07/01/11-07/02/11 22/02/2011 03/2011
08/02/11-08/03/11 22/3/2011 04/2011
09/03/11-01/04/11 14/04/2011 05/2011
04/04/11-06/05/11 20/05/2011 06/2011
09/05/11-07/06/11 22/06/2011 07/2011
08/06/11-07/07/11 22/07/2011 08/2011
08/07/11-05/08/11 22/08/2011 09/2011
08/08/11-07/09/11 22/09/2011 10/2011
08/09/11-06/10/11 21/10/2011 11/2011
07/10/11-07/11/11 22/11/2011 12/2011
08/11/11-01/12/11 16/12/2011 01/2012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ