Ερώτηση

92. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΦΑΣ (01/01/2013) δημιουργείται η υποχρέωση σε
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση
Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 αντί των αποδείξεων λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι αυτοί οι υπόχρεοι;Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Απάντηση

Θεωρούμε πως θα είναι περισσότερο κατανοητό να σας παραπέμψουμε στο άρθρο που έχει αναρτηθεί στο site μας και αφορά τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής.

Είναι πρακτικά δύσκολο να σας αναφέρουμε όλες τις περιπτώσεις υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που είναι υπόχρεοι έκδοσης ΑΛΣ με ΦΤΜ διότι διαβάζοντας ( παρακάτω ) στην εγκύκλιο 1004/2013 άρθρο 9 παρ.1 αντιλαμβάνεστε πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος όσον αφορά το γεγονός πως είναι όλοι υπόχρεοι, πλην εξαιρέσεων. Άρα νομίζουμε πως είναι καλύτερα να επικεντρωθούμε στις εξαιρέσεις.

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.