.

N.4342/2015
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'143/9.11.2015

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 2 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 4 Στόχος ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 5 Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) (Άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 6 Ανακαίνιση κτιρίων (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 7 Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς (άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 8 Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 9 Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 10 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 11 Μέτρηση (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 12 Τιμολόγηση (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 13 Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 14 Κυρώσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ

Άρθρο 15 Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη (άρθρο 14 και παράγραφος 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 16 Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας (άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 18 Πληροφόρηση και κατάρτιση (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 19 Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 20 Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (παράγραφος 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 21 Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη μέσω Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (παράγραφος 4 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 22 Συντελεστές μετατροπής (άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 23 Παραρτήματα

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 24 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Άρθρο 25 Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας
Άρθρο 26 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Άρθρο 27 Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για τον Δήμο Κερατσινίου − Δραπετσώνας
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 30 Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών
Άρθρο 31 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
Άρθρο 32 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
Άρθρο 33 Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις καταβολής εγγυοδοσίας σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του ν.4332/2015 (Α΄76)
Άρθρο 36 Τροποποίηση διάταξης του ν.4109/2013 (Α΄16)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 37 Ζητήματα Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
Άρθρο 38 Άδεια φροντίδας παιδιού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN

Άρθρο 39
Άρθρο 40 Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 41 Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες
Άρθρο 42 Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 43 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 44 Θέματα στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 45 Πληρωμή αποζημιώσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 46 Αντικατάσταση διάταξης του ν.2160/1993 (Α΄118)
Άρθρο 47
Άρθρο 48 Εκλογές Επιμελητηρίων
Άρθρο 49 Τροποποίηση διατάξεων του ν.4314/2014 (Α΄265)
Άρθρο 50

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 51
Άρθρο 52

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 53

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 54
Άρθρο 55

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 57 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 58 Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 60 Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 61
Άρθρο 62 Τροποποίηση − Προσθήκη του π.δ. 114/2014
Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
Άρθρο 64
Άρθρο 65
Άρθρο 66 Όρια Απομακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων
Άρθρο 67 Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
Άρθρο 68 Προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις της υ.α. 49828/2008
Άρθρο 69 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Άρθρο 70 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Άρθρο 71 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Άρθρο 72 Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας
Άρθρο 73 Μεταφορά προσφύγων μεταναστών
Άρθρο 74
Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε κάποιες από τις διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015