Ερώτηση

72. Κύριοι καλημέρα,
Καταρχάς συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία κάνετε!!!
Δεν γνωρίζω αν αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να υποβάλλω ένα ερώτημα σχετικά με τον ΚΦΑΣ . Παρακαλώ αν είναι άλλη η διαδικασία να με ενημερώσετε.
Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: Για τη δραστηριότητα του γραφολόγου ποιος είναι ο σωστός τρόπος έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αμιγώς κατανομάζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48.Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας
Με εκτίμηση

Απάντηση

Στην εγκύκλιο 1036/2013 αναφέρεται ξεκάθαρα πως μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Το επάγγελμα το γραφολόγου, δεν συμπεριλαμβάνεται στα ρητά κατονομαζόμενα και ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είστε υπόχρεος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, μέσω ΦΤΜ ή μηχανογραφικά μέσω ΕΑΦΔΣΣ.
Βεβαίως, στην περίπτωση που εντασσόσαστε στους “εμπειρογνώμονες” του άρθρου 48 του ΚΦΕ, τότε μπορείτε να εκδίδεται τις ΑΠΥ σας, από χειρόγραφα θεωρημένα μπλοκ.

Η ομάδα της AST BOOKS.