Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Α42/5 - 23/04/2010

ΘΕΜΑ : Μη καταβολή Εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2010.

Σύμφωνα με το Αοικ. 19074/1806/20-4-10 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις γιορτές του Πάσχα 2010, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, όπως είχε πραγματοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη.
Ως εκ τούτου δεν θα καταβληθούν εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2010.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ