.

ΟΓΑ: Έως 15/1 οι αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα

Περιθώριο έως τις 15 Ιανουαρίου έχουν όσοι πολίτες θεωρούν ότι δικαιούνται οικογενειακών επιδομάτων, για το τρέχον έτος, να υποβάλουν την απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση Α21. Μόνο τότε θα αποκτήσουν το δικαίωμα να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί, αφού πρώτα οι υπηρεσίες του ΟΓΑ ελέγξουν και εγκρίνουν την αίτηση.

Εάν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία, χωρίς να υποβληθεί η εν λόγω αίτηση, τότε χάνεται το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Για επανέλεγχο τέθηκαν 50.000 αιτήσεις για οικογενειακά επιδόματα

Σε περίπου 50.000 ανήλθαν οι αιτήσεις υποβολής οικογενειακών επιδομάτων που κρίθηκε σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ να περάσουν από διαδικασία επανελέγχου.

Η καταβολή της δ’ δόσης οικογενειακών επιδομάτων μπορεί να έγινε σήμερα για 715.703 δικαιούχους, όμως αρκετοί είναι και εκείνοι που δεν θα λάβουν ούτε το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, ούτε το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών.

Η διαδικασία επανελέγχου απαιτεί από τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση και τα επιδόματα να πληρωθούν, στην επόμενη καταβολή.

Η διοίκηση του ΟΓΑ διευκρινίζει ότι όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν την σχετική αίτηση Α21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2015 και παρόλ' αυτά δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού  στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

Εκεί θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τον λόγο μη πληρωμής τους και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ. Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

Υπενθυμίζεται ότι το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. Το ειδικό επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ τον χρόνο και χορηγείται σε τρεις δόσεις τον χρόνο.

Τα επιδόματα χορηγούνται σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.

efsyn.gr