.

Βρόχος εισφορών σε ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

Ενώπιον αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους που μπορεί να φτάσουν στο 223% βρίσκονται χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ αλλά και νομικοί, με βάση το σχέδιο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης.

Ωφελημένοι είναι οι πολιτικοί μηχανικοί, αφού σε πολλές περιπτώσεις θα καταβάλλουν μειωμένες εισφορές.

Πάντως αυτοί που ουσιαστικά έχουν πρόβλημα είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα από το 2017, χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα επιβαρυνθούν ετησίως με 14.065,92 € για συνταξιοδοτικές εισφορές και με 4.887,91 για εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, που σημαίνει 18.953,83 € συνολικά και αύξηση 223% ή 10.446 € περισσότερα από όσα καταβάλλουν σήμερα εάν πληρώνουν ετησίως 8.508 € στην 14η ανώτατη προαιρετική κατηγορία του ΟΑΕΕ.

Eισφορές, ενεργοί ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ

Αναλυτικότερα οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν με βάση τον νόμο:

•Εισφορά για κύρια σύνταξη (υπέρ ΕΦΚΑ) 20% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

•Εισφορά για επικουρική σύνταξη 7,5% (όπου υπάρχει επικουρικό ταμείο) επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

•Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη 6,95% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, αντίστοιχα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Από την άλλη η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Μάλιστα όπως ορίζεται σχετικά, δεν μπορεί η ασφαλιστική εισφορά να υπολείπεται μηνιαίως των 117 ευρώ (προκύπτει από το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586 x 20% = 117 € μηνιαίως).

Αντίστοιχα το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (14.065,92 €) προκύπτει από το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 € x 10 = 5.860,80 € x 20% = 1.172,16 € τον μήνα ή 14.065,92 € ανά έτος, για ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των 5.860,80 € x 12 = 70.329,60 €.

efsyn.gr