.

Ασφαλιστικό «ηλεκτροσόκ» για τους αγρότες

Με αυξήσεις, που για τον πρώτο χρόνο ανέρχονται σε 30%, οι αγρότες με το προτεινόμενο σχέδιο μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού πέφτουν στα βαθιά νερά της επιβίωσης.

Με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου για το ασφαλιστικό, το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες ορίζεται -σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019- σε 20%.

Η σταδιακή εφαρμογή δίνει για το πρώτο έτος αυξήσεις 30%, αφού ορίζει ότι τα ασφάλιστρα αυξάνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνονται στο 10% (από 7% που είναι σήμερα).

Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι ακόμη και τα ειδοποιητήρια που θα αφορούν την πληρωμή των ασφαλίστρων του 2015 (β’ εξάμηνο) θα έχουν τις αυξημένες εισφορές, αν και εφόσον τελικά ψηφιστεί ως έχει το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

Αναλυτικότερα, λοιπόν, οι αυξήσεις στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι αγρότες μέχρι να φτάσουν το 20% το 2019, αναλύονται ως εξής:

Α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 10% επί των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

Β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος.

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586 ευρώ/μήνα).

Γ) Κατά το 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Από 1.7.2015 και μέχρι το τέλος του 2015 οι αυξήσεις ανά μήνα και ανά ασφαλιστική κλάση που καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες είναι:

1η ασφαλιστική κλάση: Aπό 34 ευρώ σε 48,68 ευρώ (14,68 ευρώ αύξηση).

2η ασφαλιστική κλάση: Aπό 42,24 ευρώ σε 60,34 ευρώ (18,34 ευρώ αύξηση).

3η ασφαλιστική κλάση: Aπό 50,82 ευρώ στα 72 ευρώ (21,18 ευρώ αύξηση).

4η ασφαλιστική κλάση: Aπό 62,71 ευρώ στα 89,5 ευρώ (26,79 ευρώ αύξηση).

5η ασφαλιστική κλάση: Aπό 74,6 ευρώ στα 106,58 ευρώ (31,98 ευρώ αύξηση).

6η ασφαλιστική κλάση: Από 86,41 ευρώ στα 123,45 ευρώ (37,04 ευρώ αύξηση).

7η ασφαλιστική κλάση: Aπό 98,13 ευρώ στα 140 ευρώ ( 41,83 ευρώ αύξηση).

Οι ασφαλισμένοι, λοιπόν, στον ΟΓΑ που ασφαλίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, από 1.1.2017 θα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα (δηλαδή σήμερα 468,8 ευρώ που είναι το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών).

Η περίπτωση των μισθωτών

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, από 1.1.2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, όπως καταβάλλουν οι μισθωτοί στο ΙΚΑ.

Το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων αυξάνεται ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την 1.1.2020 να ανέρχεται στο 20%.

Επίσης όσοι υπάγονταν στον ΟΓΑ βάσει εισοδηματικών ή πληθυσμιακών κριτηρίων, γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, εξακολουθούν να υπάγονται.

Επίσης στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΟΓΑ υπάγονται οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.

Στο ίδιο καθεστώς ασφάλισης υπάγονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες−αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

Η περίπτωση των εποχικών

Οι πρώην ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή.

Το συνολικό χρονικό διάστημα των έξι μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

efsyn.gr