Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Π51/3/568 - 13/05/2009

ΘΕΜΑ: «Διάρκεια αναπηρίας ασφ/νων που αιτούνται σύνταξης λόγω γήρατος με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 612/1977».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 1 του Ν.612/1977, ασφαλισμένοι – τυφλοί άμφω, δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 4050 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Το ποσόν της σύνταξης στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Με τις διατάξεις των μεταγενέστερων Νόμων : 1902/1990, 2227/1994, 3075/2002, 3232/2004 &3518/2006 επεκτάθηκαν οι διατάξεις του Ν.612/1977 και στις παρακάτω κατηγορίες ασφ/νων που πάσχουν από:

α) παραπληγία – τετραπληγία

β) β΄ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και υποβάλλονται σε μετάγγιση.

γ) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας 67%.

δ) αιμορροφιλία τύπου Α (δηλ. από έλλειψη του παράγοντα VIII) ή τύπου Β (δηλ. από έλλειψη του παράγοντα ΙΧ) καθώς και σε όσους έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, δηλαδή καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ε) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Κατόπιν των παραπάνω, επισημαίνουμε σΆ όλους τους ιατρούς του Ιδρύματος που συμμετέχουν (ως Πρόεδροι και μέλη) στις Α/θμιες και Β/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας, κατά την εξέταση των ασφαλισμένων – αιτουμένων σύνταξης γήρατος με τις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις, εφόσον πάσχουν από τις παραπάνω αναφερόμενες παθήσεις και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται μη αναστρέψιμη, η διάρκεια της αναπηρίας να καθορίζεται επΆ αόριστον, προς αποφυγή ταλαιπωρίας επανεξέτασής τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

Με ευθύνη των αρμοδίων Προϊσταμένων, αντίγραφο του παρόντος να διανεμηθεί σε όλους του γιατρούς που συμμετέχουν στις Υγειον. Επιτροπές Αναπηρίας.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ