Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Σ40/129 - 07/12/2009

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων.»
 

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινών συντάξεων έτους 2010 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, μετά από τη σχετική ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ 
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ
  03/12/09-07/01/10 22/1/2010 02/2010
  08/01/10-05/02/10 22/2/2010 03/2010
  06/02/10-05/03/10 22/3/2010 04/2010
  06/03/10-06/04/10 22/4/2010 05/2010
  07/04/10-06/05/10 21/5/2010 06/2010
  07/05/10-07/06/10 22/6/2010 07/2010
  08/06/10-06/07/10 22/7/2010 08/2010
  07/07/10-06/08/10 20/8/2010 09/2010
  07/08/10-07/09/10 22/9/2010 10/2010
  08/09/10-06/10/10 22/10/2010 11/2010
  07/10/10-05/11/10 22/11/2010 12/2010
  06/11/10-01/12/10 16/12/2010 01/2011

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ