Αθήνα, 15.01.2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 21.1.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Aμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση:

- δόσης της 21.1.2016,

- τυχόν καθυστερούμενης της 21.12.2015, με επιπλέον προσαύξηση 2% ή της 2.11.2015, με επιπλέον προσαύξηση 4%.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη 20.1.2016.