.

Άρθρο 44

Στο π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) άρθρο 49 και στο τέλος της παρ. 1α, προστίθεται:

« ή εφόσον διαμένουν εκτός των ανωτέρω νομών, σε απόσταση μέχρι 60 χιλιομέτρων από την έδρα της υπηρεσίας τους υπό την επιφύλαξη ότι υπάρχει η δυ­νατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Υπηρεσία και ευ­χέρεια ταχείας προσέλευσης σε αυτή σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.»