.

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Τις αλλαγές των ορίων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) διευκρινίζει σχετική εγκύκλιος του Οργανισμού. Από τις αλλαγές επηρεάζονται κυρίως ασφαλισμένοι που εντός της επόμενης πενταετίας μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 35ετία.

Συγκεκριμένα, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με 35 έτη και άνω η εγκύκλιος ορίζει ότι «οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ώς και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου 3863/2010 χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε και δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας.

»Η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ως και την 18.8.2015 για τους ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ώς και την 19/8/1955».

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι που μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης αλλά δεν ήταν 60 ετών «έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών».

Τέλος, αυτοί που δεν είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια το αργότερο ώς και την 31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Η εγκύκλιος αναφέρει και τα εξής παραδείγματα σε σχέση με τις αλλαγές:

♦ Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε την 35ετία το έτος 2010 και συμπληρώνει το 60ό την 1η/3/ 2018 θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 61ου και 35 έτη.

♦ Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία το έτος 2011 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 36 ετών, συμπληρώνει το 60ό την 10η/10/2021. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 61 ετών και εννέα μηνών, δηλαδή τη 10η/7/2023 και 36 έτη.

Tο γεγονός ότι η απαιτούμενη ηλικία συμπληρώνεται μετά την 1η/1/2022 δεν επηρεάζει.

♦ Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία το έτος 2012 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 37 ετών, συμπληρώνει το 60ό το έτος 2022. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 62ου και 37 έτη.

♦ Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ό έτος τον Μάιο του 2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία έως 31/12/2012 θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 62ου και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.

Επιπλέον, για τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, που βάσει του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πλέον καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο και αυξάνεται σταδιακά έως και τα 62, για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή συντάξιμο χρόνο έως και τη 18η/8/2015.

Στη χρονική προϋπόθεση (25ετία) δεν υπάρχει μεταβολή. Αναφέρονται τα σχετικά παραδείγματα:

 Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο τον Οκτώβριο του 2015 θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού με τη συμπλήρωση της ηλικίας 55 ετών και 11 μηνών.

Αν κατά την ηλικία αυτή ο άλλος γονέας έχει χρόνο ασφάλισης μικρότερο της οκταετίας, η σύνταξη θα απονεμηθεί -εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις- από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών, χωρίς μεταβολή στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση (55 ετών και 11 μηνών και 25ετία).

• Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το έτος 2022 θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με τη συμπλήρωση του 62ου, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022, χωρίς μεταβολή στη χρονική προϋπόθεση, εφόσον βέβαια κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος συντρέχουν οι λοιπές προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.

Από τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι με βαριές αναπηρίες, για τους οποίους ισχύει η συνταξιοδότησή τους χωρίς όριο με 15ετία, καθώς και οι νέοι ασφαλισμένοι που βγαίνουν ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών (μόνο γι' αυτούς διατηρείται το όριο στα 55 και 20ετία ή στα 50 και 20ετία για μειωμένη).

EFSYN.GR