Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.