.

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/97/1.2.2016
Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.».

ΣΧΕΤ.: Τα υπ’αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/1.3.2013, ΤΟΟ/500/572/2/29.3.2013, Ε40/535/28.7.2015 Γενικά Έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, αναφορικά με τη σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/07/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, σας υπενθυμίζουμε ότι κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.3655/08 τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 01/01/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά συνέπεια, με την ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 01/2016 θα υποβληθεί και το ΔΧ/2015 (όπως περιγράφεται στο σχετ. Ε40/535/2015 Γενικό Έγγραφό μας ), για τους εν λόγω «παλαιούς» ασφαλισμένους των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων και μόνο για τις αναλυτικές εγγραφές του Δώρου Χριστουγέννων, θα αναγράφεται μισθολογική περίοδος 01/2016 και οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα ποσοστά που ίσχυαν για τον 12/2015.
Για την πληρέστερη κατανόηση, σας κοινοποιούμε πίνακα με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) καθώς και παράδειγμα καταχώρησης αναλυτικής εγγραφής.

Συν: 1 Πίνακας
1 Παράδειγμα Συμπλήρωσης 01/2016 ΚΑΙ ΔΧ/2015

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/2016

ΚΠΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ
015 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/07/2008 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08)

8,8350 19,1650 28,0000 01/2016
016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΣΕ ΕΛΤΑ ΠΑΛΑΙΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/07/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08) 8,8350 18,6650 27,5000 01/2016
017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΣΑΠ ΠΑΛΑΟΙ & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠΗΣΑΠ ΜΕΧΡΙ 31/07/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08) 8,8350 19,1650 28,0000 01/2016
018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ "Η ΕΘΝΙΚΗ" & ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠΑΕΕ ΜΕΧΡΙ 31/07/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08) 6,6700 16,6650 23,3350 01/2016
020 ΑΣΦ/ΝΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΙ

ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΠ-ΕΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/07/08

(ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08)

8,8350 19,9150 28,7500 01/2016
021 ΠΡΣΩΠΙΚΟ ΕΤΒΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΜΕΧΡΙ 31/07/08 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/08/08) 9,8350 19,6650 29,5000 01/2016
022 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ

τ.ΤΑΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η΄ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ "Κ" ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ

01.08.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12.2012)

6,6700 18,6650 25,3350 01/2016

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 01/2016 ΚΑΙ ΔΧ/2015 ΣΤΗΝ ΑΠΔ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/2016*

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

01/2016

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΩΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

18 ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ. 00/6511 00/6511
30 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

933384 933384
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 020 020
33 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   01/2016 01/2016
36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 03
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25 -
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 1000,00
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

88,35 99,17
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 199,15 232,08
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 287,50 331,25
46 ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 287,50 331,25

 

*Το ανωτέρω παράδειγμα αφορά ασφ/νο στην Εθνική Τράπεζα με ΚΠΚ 020 (Οι εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων είναι αυτές βάσει των ποσοστών που ίσχυαν μέχρι 31/12/2015. Ενώ για τον 01/2016 βάσει των μειωμένων ποσοστών που ισχύουν από 01/01/2016)